Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Revize spalinových cest-Výchozí

. Revize před uvedením do provozu např.(po vyvložkování anebo ke kolaudačnímu rozhodnutí) , po úpravě , při výměně spotřebiče paliv ,aj.............

Revize . Dnem 1. ledna 2016 vstoupil v  platnost Zákon o požární ochraně č . 320/2015 Sb. a prováděcí vyhláška č 34/2016 Sb.

(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis.

(1) Revize spalinové cesty se provádí

(a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo,

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Nedílnou součátí revize je tzv: výpočet spalinové cesty. Více v sekci - Návrh spalinové cesty - Výpočty.

Tuto službu zajišťuje technik - Patrik Volše Tel .: 775 640 610 , Revizní technik spalinových cest č.o : 000 020/2013. Platnost RTSC lze ověřit na www.hzscr.cz v sekci „služby pro veřejnost“ seznam revizních techniků spalinových cest http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.

Jsem členem Společenstva Kominíků České Republiky SKČR , číslo člena je 00061.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Platné od 1.1.2020

Tato služba obsahuje : Dopravu do 20 km (celkem obousměrně) od sídla Firmy a každý další kilometr 10Kč+21%DPH=12,1Kč , revizi spalinové cesty a vystavení "Zpráva o revizi spalinové cesty" elektronicky napsanou s archivací na serveru 1 rok ,2* výtisk zprávy.

Předání Zprávy a daňového dokladu: a) 1* mailem -zdarma , b) osobní vyzvednutí na firmě po předchozí domluvě -zdarma , c) zaslání poštou = 50Kč+21%DPH=60,5Kč.Objednávejte na : revizekominu@kominictvi-volse.cz

Objednávka - (a) písemná - mailem , poštou b) ústní - osobně , telefonicky) . Objednatel svojí objednávkou stvrzuje že je seznámen s všeobecnými obchodními podmínky uvedené na www.kominictvi-volse.cz/služba a souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR.

Ceny revize spalinové cesty: - za jeden komínový průduch

1) Pojistný komín , např: novostavba RD ke kolaudaci a není připojen spotřebič paliv.-1200Kč+21%DPH=1452Kč , není potřeba výpočet spalinové cesty , Poznámka: po připojení spotřebiče paliv musí být zhotovená nová revizní zpráva.

2) Plynná paliva - přetlakový provoz: 1 spotřebič paliv / standartní provedení dle technického podkladu výrobce spotřebiče paliv = bez Tzv: výpočtu spalinové cesty . Např: odvod spalin přes stěnu v provedení C13, svislý kouřovod s funkcí komína v provedení C33 , dodatečné vložkování v provedení C92/C93 ,-1200Kč+21%DPH=1452Kč

3) Plynná paliva - přetlakový provoz: kaskáda spotřebičů paliv ,-1800Kč+výpočet(650Kč)+21%DPH=2964Kč

4) Plynná paliva - podtlakový provoz: 1 spotřebič paliv ,-1500Kč+výpočet(650Kč)+21%DPH=2601Kč

5) Pevná paliva : 1 spotřebič paliv s výpočtem ,-1800Kč+výpočet nebyl již proveden (650Kč)+21%DPH=2964Kč

6) Pevná paliva : 1 spotřebič paliv bez výpočtu ,-1800Kč+21%DPH=2178Kč

7) Pevná paliva : po zahoření sazí ,-1800Kč+výpočet nebyl již proveden (650Kč)+21%DPH=2964Kč

8) Ostatní revize dle individuální dohody

9) Revize po připojení spotřebiče paliv na pojistný komín, pokud jsme prováděli RZ na pojistný komín tak do 1 roku 800Kč+21%DPH= 968kč+výpočet spalinoví cesty

10) Revize neobsahuje čištění spalinové cesty , např : spalinová cesta byla před revizí používaná a je zanesená , Příklad: RD již se užívá i topí , tak se musí za 1) vyčistit komínový průduch a to za 300Kč+21%DPH=363Kč a 2) samotná revize .

11) POZOR - KOTLÍKOVÉ DOTACE a výměny kotlů na pevná paliva , SDĚLENÍ: Moderní spotřebiče paliv ,třídy ,3,4,5 a ekodesing na staré komíny Nefungují tedy NEVYHOVUJE , ty kteří budou měnit kotel musí řešit technický návrh komína před výměnou kotle a to včas!! Osoby co chtějí revizi a již jim stojí připojený kotel tak prosím ať nevolají.

"Každá" Dokončená spalinová cesta musí být trvale , viditelně a nesmazatelně označená identifikačním štítkem , v případě že nebudete mít vystavíme vám jej za 55Kč+21%DPH=66Kč

U těchto služeb vyžadujeme platbu předem oproti zálohové faktuře

Patrik Volše je Od 27.9.2017 Je řádným členem SPOLEČENSTVA KOMINÍKŮ Č.R. ( kraje Vysočina) -reg. Číslo (evidenční): 00061 - členové cechu jsou řazeni do aktivity v systému celoživotního vzdělávání členů SKČR.

Případné objednávky a dotazy na mail .: revizekominu@kominictvi-volse.cz

18_02.jpg
19_03.jpg
20_04.jpg
21_05.jpg
22_06.jpg
23_07.jpg
24_08.jpg
25_09.jpg
26_10.jpg
27_11.jpg
28_12.jpg
30_14.jpg
31_13.jpg
63_krbova_kamna.jpg
65_buderus.jpg
68_070920131542.jpg
73_wp_20140512_030.jpg
74_wp_20140512_033.jpg
75_wp_20140512_018.jpg
© 2022 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.