Revize spalinových cest-Výchozí

1_kontroly_spalinovych_cest_2.jpg

. Revize před uvedením do provozu např.(po vyvložkování anebo ke kolaudačnímu rozhodnutí) , po úpravě , při výměně spotřebiče paliv ,aj.............

 

Revize . Dnem 1. ledna 2016 vstoupil v  platnost Zákon o požární ochraně č . 320/2015 Sb. a prováděcí vyhláška č 34/2016 Sb.

(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis.

(1) Revize spalinové cesty se provádí

  

(a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

  

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

  

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

 

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

 

e) po komínovém požáru, nebo,

  

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

 Nedílnou součátí revize je tzv: výpočet spalinové cesty. Více v sekci - Návrh spalinové cesty - Výpočty.

 

Tuto službu zajišťuje technik - Patrik Volše Tel .: 775 640 610 , Revizní technik spalinových cest č.o : 000 020/2013. Platnost RTSC lze ověřit na www.hzscr.cz v sekci „služby pro veřejnost“ seznam revizních techniků spalinových cest http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.

Jsem členem Společenstva Kominíků České Republiky SKČR , číslo člena je 00061.

  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Platné od 18.2.2022

 

Tato služba obsahuje : Revizi spalinové cesty a vystavení "Zpráva o revizi spalinové cesty" elektronicky napsanou s archivací na serveru 1 rok - zaslání mailem.

  

Předání Zprávy a daňového dokladu: a) Pouze mailem , Objednávejte na : objednavky@kominictvi-volse.cz “Revize Spalinové Cesty” 

  

Objednávka - a) písemná - mailem  na objednavky@kominictvi-volse.cz . Objednatel svojí objednávkou stvrzuje že je seznámen s všeobecnými obchodními podmínky uvedené na www.kominictvi-volse.cz/služba a souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR.

  

Ceny revize spalinové cesty: - za jeden komínový průduch

  

1) Pojistný komín , např: novostavba RD ke kolaudaci a není připojen spotřebič paliv.-1500Kč vč 21% DPH + dopravné 363 Kč vč DPH 21% , není potřeba výpočet spalinové cesty , Poznámka: po připojení spotřebiče paliv musí být zhotovená nová revizní zpráva.

  

2) Plynná paliva - přetlakový provoz: 1 spotřebič paliv / standartní provedení dle technického podkladu výrobce spotřebiče paliv = bez Tzv: výpočtu spalinové cesty . Např: odvod spalin přes stěnu v provedení C13, svislý kouřovod s funkcí komína v provedení C33 , dodatečné vložkování v provedení C92/C93 ,-1600Kč vč 21% DPH + dopravné 363 Kč vč DPH 21%.

 

 3) Plynná paliva - přetlakový provoz: kaskáda spotřebičů paliv ,-2200Kč vč 21% DPH + dopravné 363 Kč vč DPH 21% +výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle En 13384-2 1200Kč vč 21% DPH.

  

4) Plynná paliva - podtlakový provoz: 1 spotřebič paliv ,-1900Kč vč 21% DPH + dopravné 363 Kč vč DPH 21% +výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle En 13384-1  850Kč vč 21% DPH.

 

5) Pevná paliva : 1 spotřebič paliv s výpočtem ,-2200Kč vč 21% DPH + dopravné 363 Kč vč DPH 21% +výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle En 13384-1  850Kč vč 21% DPH. .

  

6) Pevná paliva : 1 spotřebič paliv bez výpočtu ,--2200Kč vč 21% DPH + dopravné 363 Kč vč DPH 21% ( výpočet již zhotoven)

  

7) Pevná paliva : po zahoření sazí ,-2500Kč  vč 21% DPH + dopravné 363 Kč vč DPH 21% +výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle En 13384-1  850Kč vč 21% DPH. “výpočet nebyl již proveden “.

 

 8) Ostatní revize dle individuální dohody

  

9) Revize po připojení spotřebiče paliv na pojistný komín, pokud jsme prováděli RZ na pojistný komín tak do 1 roku 1200Kč vč 21% DPH + dopravné 363 Kč vč DPH 21% +výpočet spalinové cesty (tepelně technický návrh spalinové cesty dle En 13384-1  850Kč vč 21% DPH. “výpočet nebyl již proveden.

  

10) Revize neobsahuje čištění spalinové cesty , např : spalinová cesta byla před revizí používaná a je zanesená , Příklad: RD již se užívá i topí , tak se musí za 1) vyčistit komínový průduch a to za 400Kč vč DPH 21% a 2) samotná revize .

  

11) POZOR - KOTLÍKOVÉ DOTACE a výměny kotlů na pevná paliva , SDĚLENÍ: Moderní spotřebiče paliv ,třídy ,3,4,5 a ekodesing na staré komíny Nefungují tedy NEVYHOVUJE , ty kteří budou měnit kotel musí řešit technický návrh komína před výměnou kotle a to včas!! Osoby co chtějí revizi a již jim stojí připojený kotel tak prosím ať nevolají.

  

"Každá" Dokončená spalinová cesta musí být trvale , viditelně a nesmazatelně označená identifikačním štítkem , v případě že nebudete mít vystavíme vám jej za 70Kč vč DPH 21%.

 

U těchto služeb zasíláme fakturu-daňový doklad se splatností 14 dnů od data vystavení , platba převodem .

  

Patrik Volše je Od 27.9.2017 Je řádným členem SPOLEČENSTVA KOMINÍKŮ Č.R. ( kraje Vysočina) -reg. Číslo (evidenční): 00061 - členové cechu jsou řazeni do aktivity v systému celoživotního vzdělávání členů SKČR.

 

Případné objednávky a dotazy na mail .: objednavky@kominictvi-volse.cz / Patrik Volše 775640610

 

Revize spalinových cest-Výchozí

© 2022 Kominictví Volše | Administrace | Mapa stránek
Webdesign: Crespo, s.r.o.