Naše služby

Revize před uvedením do provozu např. po vyvložkování anebo ke kolaudačnímu rozhodnutí, po úpravě, při výměně spotřebiče paliv aj.  

Kontrola spalinové cesty - je preventivní služba pro bezpečný provoz . Stanovuje 320/2015 Sb. - Zákon o hasičském záchranném sboru a 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Jádrové vrtání s Profesionílní technikou HILTI a Husqvarna s diamantovými korunkami..

6_montaz_kourovodu.jpg

Dopojení kouřovodu je nedílnou součástí pro užívání spotřebiče, ať na tuhá, plynná paliva nebo biomasu anebo kapalná atd.

Kontrola stavu a údržba  spotřebičů paliv na spalování pevných  a kapalných paliv.

2_5.jpg

Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin .

Tuto služba může být použitá např :Před projekcí objektu , výstavbou - rekonstrukcí objektu , anebo nákupem komína , výběrem spotřebiče paliv atd..............................

Spalinová cesta před výstavba a připojením spotřebiče paliv , má být ověřena tzv. výpočtem . Pro zajištění funkčnosti za všech podmínek.

3_2.jpg

Dodatečné Vložkování se provádí u stávajících komínů tzv. obnova komínů - sanace anebo z důvodů změny spotřebiče paliv nebo změnou druhu paliva.

17_20221109_134400.jpg

Univerzální třívrstvý nerezový anebo lakovaný systém, s nerez vložkou anebo šamotovou vložkou vhodný pro všechny druhy paliv a většinu typů spotřebičů.

Spalinové cesty pro Průmyslové Haly , Provozy a Velké Kotelny

Tento typ spalinové cesty , je v současné době je velmi populární avšak u Novostaveb se nedoporučuje .

5_frezovani_dehtu_1.jpg

Dehet - tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu. Odstraňuje se mechanicky speciální komínovou frézou.

Frézování pro sanace komínů .

7_20221202_133146_cover.jpg

Disponujeme s montážní plošinou Iveto Daily Cela 25DT

Lhůty kontrol a čištění o podmínkách požární bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv. Definuje zákona č.320/2015 Sb.a prováděcí vyhlášky k zákonu č.34/2016 Sb.

Pasportizace neboli zmapování komínů je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. V pasportu je uvedena řada údajů, jako např. označení průduchu, druh spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, již napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

- Disponujeme moderní technikou : Testo , Wöhler, Bosch , InCam…. - Vstupte a čtěte více….

© 2024 Kominictví Volše | Administrace | Mapa stránek
Webdesign: Crespo, s.r.o.