Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

«12»

Kontroly spalinových cest - Ksc

Kontrola spalinové cesty - je preventivní služba pro bezpečný provoz . Stanovuje 320/2015 Sb. - Zákon o hasičském záchranném sboru a 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Čištění Komínů - (výmety)

Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin .

Kontroly spotřebičů paliv na pevná paliva -Kk

Kontrola stavu teplovodního spotřebiče paliv dle zákona č. 201/2012 Sb. Obecně nazýváno "REVIZE KOTLŮ"

Technické poradenství , i před Revizí

Tuto služba může být použitá např :Před projekcí objektu , výstavbou - rekonstrukcí objektu , anebo nákupem komína , výběrem spotřebiče paliv atd..............................

Tepelně technický Návrh - Výpočty

Spalinová cesta před výstavba a připojením spotřebiče paliv , má být ověřena tzv. výpočtem . Pro zajištění funkčnosti za všech podmínek.

Revize spalinových cest-Výchozí

. Revize před uvedením do provozu např.(po vyvložkování anebo ke kolaudačnímu rozhodnutí) , po úpravě , při výměně spotřebiče paliv ,aj.............

Vložkování komínů-Sanace

Dodatečné Vložkování se provádí u stávajících komínů tzv. obnova komínů - sanace anebo z důvodů změny spotřebiče paliv nebo změnou druhu paliva.

Fasádní / vnitřní (kovové) komíny

Univerzální třívrstvý nerezový anebo lakovaný systém, s nerez vložkou anebo šamotovou vložkou vhodný pro všechny druhy paliv a většinu typů spotřebičů.

Průmyslové Provozy-Kotelny

Spalinové cesty pro Průmyslové Haly , Provozy a Velké Kotelny

Svislý Kouřovod s Funkcí komína

Tento typ spalinové cesty , je v současné době je velmi populární avšak u Novostaveb se nedoporučuje .

Frézování Dechtu

Dehet - tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu. Odstraňuje se mechanicky speciální komínovou frézou.

Frézování komínových průduchů.

Frézování pro sanace komínů .

Dopojení kouřovodů od spotřebičů

Dopojení kouřovodu je nedílnou součástí pro užívání spotřebiče, ať na tuhá, plynná paliva nebo biomasu anebo kapalná atd.

Montážní Plošina 21m

Disponujeme s montážní plošinou Nisan Cabstar Cela 21DT

Jádrové vrtání 80-450mm

Jádrové vrtání s technikou HILTI a diamantovými korunkami.

Opravy a zdění , výstavby komínů

Celkové opravy komínů hlavně v nadstřešní části.
Spárování, přezdívání, omítání a také opláštění plechem.
Výstavba nových systémových komínů  zděných a fasádních.

Normy, vyhlášky, znalosti

Lhůty kontrol a čištění o podmínkách požární bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv. Definuje zákona č.320/2015 Sb.a prováděcí vyhlášky k zákonu č.34/2016 Sb.

Pasportizace průduchů , komínů

Pasportizace neboli zmapování komínů je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. V pasportu je uvedena řada údajů, jako např. označení průduchu, druh spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, již napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Měření Termokamerou a jinééé

- Disponujeme moderní technikou : Testo , Wöhler, Bosch , InCam….

- Vstupte a čtěte více….

«12»
© 2022 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.