Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Kontroly spotřebičů paliv na pevná paliva -Kk

Kontrola stavu teplovodního spotřebiče paliv dle zákona č. 201/2012 Sb. Obecně nazýváno "REVIZE KOTLŮ"

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Platné od 1.1.2020

Tato služba obsahuje : Dopravu do 50 km od sídla Firmy (obousměrně) , kontrolu spotřebiče paliv a vystavení "Zprávy - Doklad o kontrole " a dodání zprávy elektronicky napsanou s archivací na serveru 1rok (1*poštou nebo 1* mailem případně 1* osobně vyzvednutí na firmě).Součástí zprávy je kopie osvědčení. Nahlášení do evidence ISPOP , cena služby je stanovená vyhláškou MŽP od 1.9.2019 a to : a) kotle bez řídicí jednotky 1585+21%DPH=1917Kč , b) kotle s řídicí jednotkou 1848+21%DPH=2236Kč .Platba Po té převodem - fakturou se splatností 14 dnů.

Objednávka - (a) písemná - mailem , poštou b) ústní - osobně , telefonicky) . Objednatel svojí objednávkou stvrzuje že je seznámen s všeobecnými obchodními podmínky uvedené na www.kominictvi-volse.cz/služba a souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR.

Se provádí 1 x za dva roky(dříve platné) dle nové legislativy 1x za 36 měsíců. Odborně způsobilá osoba "OZO".

Při kontrole spotřebiče se provádí , kontrola celkového stavu , hydraulický systém , bezpečnostní prvky , přívod spalovacího vzduchu , rošt , těsnící šnůry , vyzdívka aj.........

Rozsah platných oprávnění , anebo dotazy vám sdělíme , osvědčení se musí aktualizovat školením :

Do portfolia značek výrobců patří :

Atmos ,Aqudor, Attack , ABX , Buderus ,CarboRobot , Dakon , EkoScroll , Ekoefekt , Haas Sohn ,Hs Flamingo Klimosz , Ponast , Rojek , Viadrus , Verner , a jiné sdělíme vám jej telefonicky anebo mailem :

a) mailem na adrese : kontrolyspotrebicupaliv@kominictvi-volse.cz anebo b) asistentka - Eliška Staňková Tel.:774 965 549 .

Tuto službu zajišťuje technik - René Volše Tel .: 608 965 548 .

Případné objednávky na mail .: kontrolyspotrebicupaliv@kominictvi-volse.cz nedisponujete-li elektronickou poštou volejte asistentku - Elišku Staňkovou Tel.:774 965 549 .
© 2022 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.