Čištění a kontroly spalinových cest - Ksc

Kontrola spalinové cesty - je preventivní služba pro bezpečný provoz . Stanovuje 320/2015 Sb. - Zákon o hasičském záchranném sboru a 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Spalinová cesta je dutina pro odvod spalin do volného ovzduší , tedy i tzv. turbo kotle, kondenzační kotle , teplovzdušné agregáty, kogenerační jednotky a jiné.... s vyústěním na (fasádu objektu) anebo přes střechu či komínovým průduchem . Za spalinovou cestu se nevztahuje podokenní topidlo do výkonu 7 kW.

Kontrola spalinové cesty se provádí od spalinového hrdla spotřebiče paliv až po ústí dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. a TPK ,včetně čištění a výběru pevných částí , kondenzátů. Při kontrole se hodnotí celkový stav , požární bezpečnost , provozní bezpečnost a přívody spalovacího vzduchu , normativní hodnoty např: ČSN 734201 , Technické požadavky spotřebiče paliv a spalinové cesty , aj.......
 

 Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty - Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34#p4 

UPOZORNĚNÍ: Vážený zákazníci dbejte zvýšené pozornosti , poslední roky parazitují firma či jedinci v tomto oboru , vnucují - nabízí své služby : Telefonicky ,  různými letáky - reklamy , osobní vnucování (nátlak) . Většinou mají pouze profesionální reklamní letáky (papír snese mnoho) , a někdy nemají ani patřičné živnostenské oprávnění , o výučním listu ani nemluvím. Nejčastěji podnikají na odpovědnou osobu. Doporučuji : Mějte svého ověřeného Kominíka .

 Tuto službu zajišťuje technik - Patrik Volše
Tel. 775 640 610
E-mail: patrikvose@kominictvi-volse.cz
Vyučen v oboru Kominík.
Řádný člen Společenstva Kominíků České Republiky SKČR, www.skcr.cz ,  číslo člena je 00061. Členové cechu jsou řazeni do aktivity v systému celoživotního vzdělávání členů SKČR.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dále jen VOP - Platné od 1.2.2024

Objednávka - a) písemná - mailem , poštou b) ústní - osobně , telefonicky) . Objednatel svojí objednávkou stvrzuje že je seznámen s všeobecnými obchodními podmínky uvedené na https://www.kominictvi-volse.cz/sluzby/cisteni-a-kontroly-spalinovych-cest-ksc/s3n14.aspxa  souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR. Na základě závazné objednávky je stanoven termín čištění a kontroly spalinové cesty.

Termín provedení služby je stanoven technikem (zhotovitele) a to nejdříve 14 dnů od objednání. V této lhůtě má objednatel bez udání důvodu zrušení objednávky. Po této lhůtě je objednatel  v případě přesunutí termínu oznámit (omluvit se) zhotoviteli minimálně předchozí kalendářní den v obvyklou pracovní dobu 7-16h . V případě že objednatel tak neučiní anebo zruší objdenávku bez udání závažného důvodu je povinen uhradit STORNO poplatek 500kč vč DPH bankovním převodem na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů.

Zhotovitel si vyhrazuje  právo službu odmítnout dle vlastního uvážení ato bez udání důvodů. Za přijatou a závaznou objednávku se považuje ta kde byl stanoven termín provedení.

 Níže uvedená cena je vždy za jeden komínový průduch včetně DPH. Uvedené ceny se vztahují jen na rodinné domy a rekreační objekty bez komerčního využití. Ato dle periodické Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty - Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. U pevných paliv se považuje výběrem pevných úsad do objemu 5L (kominický kýblem či pytlík vysavač).

 Ke každému objektu je vždy připočteno paušálně dopravné 100 Kč včetně DPH. V rámci regionu kraje Vysočina platí při předchozí domluvě v rámci denního okruhu. Při speciální jízdě je účtováno dopravné 15Kč/km včetně DPH.

Zpráva o čištění a kontrole spalinové cesty je zaslána elektronicky ve formátu PDF. Jiný způsob musí být domluven předem!

 Platba - Daňový doklad (faktura) je zaslána elektronicky ve formátu PDF zaslána on-line účetním programem IDoklad , se splatností 14 dnů. Jiný způsob musí být domluven předem!

 Povinnosti objednatele :1) Zajištění v bezprostřední blízkosti objektu bezplatné (vyhrazené parkovací místo ) pro dobu výkonu činnosti pro servisního vozu (označení N1 L2H1) není tomu tak musí kontaktovat zhotovitele ten rozhodne bude-li akceptovat či nikoliv. 2) Zajištění řádný a bezpečný přístup ke všem čistícím - vymetacím , vybíracím , revizním otvorům či Ústí komína a sppotřebičům paliv. 3) Předložení předchozí dokumentace (Revize , zprávy). 4) U PEVNÝCH PALIV - utěsnění a uzavření všech  čistících - vymetacích , vybíracích , revizních otvorů a kouřovodů či spotřebiče paliv , ato z důvodu možné prašnosti sází mimo spalinovou cestu.

 Technik zhotovitele: Se snaží provádět činnost co nejštěrněji dle možnosti k okolí a prostředí za pomocí např: ( botních návleků , rukavic, vysavač, ucpávky). Poznámka : technik při výkonu své profese v zaměstnání a musí používat OOPP - osobní ochrané pracovní pomůcky a tedy bude mít obuv (případně + návlek). 

 Nečastěji dotazované ceny služby : 1) pevná paliva - 850kč 2) plynná paliva 850kč 3) pevná + plynná paliva 1050kč . Jiné počty průduchů a paliv určí technik. Čištění spotřebiče paliv od 250-600kč . Použití vysavač nad rámec 100kč / pytlík. Ostatní práce - dle určení technika anebo 600kč / hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem této kontroly je vystavení ZPRÁVY o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.

 

 

Lhůty pro kapalná paliva neuvádíme , nejsou tolik používaná , v případě zájmu sdělíme.

 

© 2024 Kominictví Volše | Administrace | Mapa stránek
Webdesign: Crespo, s.r.o.