Kontroly spalinových cest - Ksc

Kontrola spalinové cesty - je preventivní služba pro bezpečný provoz . Stanovuje 320/2015 Sb. - Zákon o hasičském záchranném sboru a 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Platné od 1.1.2020

Tato služba obsahuje : Dopravu do 20 km (celkem obousměrně) od sídla Firmy a každý další kilometr 10kč+21%DPH=12,1Kč , kontrolu spalinové cesty a vystavení "Zprávy o kontrole spalinové cesty" elektronicky napsanou s archivací na serveru 1 rok ,předání zprávy (poštou , mailem , osobně , vyzvednutí na firmě). vše od 600+21%DPH=726Kč za komínový průduch další práce dle dohody. Platba Po té převodem - fakturou se splatností 14 dnů , na přání (nahlášení Předem - Hotově) Objednávejte na : objednavky@kominictvi-volse.cz

Objednávka - (a) písemná - mailem , poštou b) ústní - osobně , telefonicky) . Objednatel svojí objednávkou stvrzuje že je seznámen s všeobecnými obchodními podmínky uvedené na www.kominictvi-volse.cz/služba a souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR.

Kontroly spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba která je držitelem živnostenského listu v oboru kominictví

Spalinová cesta je dutina pro odvod spalin do volného ovzduší , tedy i tzv. turbo kotle (fasádu) , kondenzační kotle aj..., za spalinovou cestu se nevztahuje podokenní topidlo do výkonu 7 kW.

Kontrola spalinové cesty se provádí od spalinového hrdla spotřebiče paliv až po ústí ,včetně čištění a výběru pevných částí , kondenzátů. Při kontrole se hodnotí celkový stav , požární bezpečnost , provozní bezpečnost a přívody spalovacího vzduchu , normativní hodnoty aj.......

Nejčastější dotazy v oblasti lhůt.

Kontrola Pro pevná paliva do výkonu 50 kW včetně Celoroční provoz 1* Ročně , čištění spalinové cesty 3* ročně (např. klasický rodinný dům - kotel).

Kontrola Pro pevná paliva do výkonu 50 kW včetně Sezónní provoz 1* Ročně , čištění spalinové cesty 2* ročně (např. klasický rodinný dům - krbová kamna).

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.(např. chaty).

Kontrola Pro pevná paliva nad výkon 50 kW Celoroční i Sezónní 2* Ročně , čištění spalinové cesty 2* ročně (např. průmyslový objekt - kotel).

PLYNOVÉ KOTLE TZV. KOMÍNOVÉ-----Kontrola Pro plynná paliva všechny výkony pro Celoroční i Sezónní 1* Ročně , čištění spalinové cesty 1* ročně .

PLYNOVÉ KOTLE TZV. TURBO-----Kontrola Pro plynná paliva všechny výkony pro Celoroční i Sezónní 1* Ročně , čištění spalinové cesty 1* ročně .

PLYNOVÉ KOTLE TZV. KONDENZAČNÍ KOTLE-----Kontrola Pro plynná paliva všechny výkony pro Celoroční i Sezónní minimálně 1* za dva roky.

Závěrem této kontroly je vystavení ZPRÁVY o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.

Lhůty pro kapalná paliva neuvádíme , nejsou tolik používaná , v případě zájmu sdělíme.

© 2022 Kominictví Volše | Administrace | Mapa stránek
Webdesign: Crespo, s.r.o.