Naše služby

Vše pro Váš komín
telefon: 775 640 610, 608 955 548

Kontroly spalinových cest - Ksc

Kontrola spalinové cesty - je preventivní služba pro bezpečný provoz . Stanovuje 320/2015 Sb. - Zákon o hasičském záchranném sboru a 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Čištění Komínů - (výmety)

Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin .

Kontroly spotřebičů paliv na pevná paliva -Kk

Kontrola stavu teplovodního spotřebiče paliv dle zákona č. 201/2012 Sb. Obecně nazýváno "REVIZE KOTLŮ"

Technické poradenství před Revizí

Tuto služba může být použitá např :Před projekcí objektu , výstavbou - rekonstrukcí objektu , anebo nákupem komína , výběrem spotřebiče paliv atd..............................

Návrh spalinové cesty - Výpočty

Spalinová cesta před výstavba a připojením spotřebiče paliv , má být ověřena tzv. výpočtem . Pro zajištění funkčnosti za všech podmínek.

Revize spalinových cest-Výchozí

. Revize před uvedením do provozu např.(po vyvložkování anebo ke kolaudačnímu rozhodnutí) , po úpravě , při výměně spotřebiče paliv ,aj.............

Vložkování komínů

Dodatečné Vložkování se provádí u stávajících komínů tzv. obnova komínů - sanace anebo z důvodů změny spotřebiče paliv nebo změnou druhu paliva.

Fasádní komíny

Univerzální třívrstvý nerezový anebo lakovaný systém, s nerez vložkou anebo šamotovou vložkou vhodný pro všechny druhy paliv a většinu typů spotřebičů.

Průmyslové Provozy-Kotelny

Průmyslové Haly , Provozy a Kotelny

Svislý Kouřovod s Funkcí komína

Tento typ spalinové cesty , je v současné době je velmi populární avšak u Novostaveb se nedoporučuje .

Frézování Dechtu

Dehet - tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu. Odstraňuje se mechanicky speciální komínovou frézou.

Frézování komínových průduchů

Omlouváme se sekci připravujeme.

Používané Materiály

Materiály pro spalinové cesty.

-Šamotové.

-Hliníkové.

-Plastové.

-Nerezové.

-Ocelové.

Jádrové vrtání 80-250mm

Omlouváme se sekci připravujeme.

Opravy a zdění komínů

Celkové opravy komínů hlavně v nadstřešní části.
Spárování, přezdívání, omítání a také opláštění plechem.
Výstavba nových systémových komínů  zděných a fasádních.

Prodej a montáž kouřovodů

Dopojení kouřovodu je nedílnou součástí pro užívání spotřebiče, ať na tuhá, plynná paliva nebo biomasu atd.

Normy, vyhlášky, osvědčení

Platnost NV od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015 - Nařízení vlády ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Pasportizace a zdění komínů

Pasportizace neboli zmapování komínů je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. V pasportu je uvedena řada údajů, jako např. označení průduchu, druh spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, již napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

© 2020 Kominictví Volše | Administration | Site Map
Webdesign: Crespo, s.r.o.